Super-dragning Har du vunnit? Vinster Hit går pengarna Beställ lott Kryzzet Månadslotten Plus Vinnare

Om Månadslotten

Månadslottens dragningar startade år 2000. Lotteriet ägs av Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund.

Månadslotten administreras av Ideella Spel som grundades i november 1998. Ideella Spels uppdrag är att på den svenska marknaden administrera och erbjuda attraktiva spelprodukter med hög vinstchans vars mål är att ge överskott till ideella organisationer.


Månadslotten

Dina lottnummer och aktuell spelperiod framgår av lotten. Du deltar i lotteriets dragningar under förutsättning att du betalat in till Månadslotten inför den angivna spelperioden.

Om du har flera lottnummer är de rangordnade 1, 2, 3 osv. Betalningen för dina lotter kommer i första hand att avse ditt lottnummer med rangordningssiffra 1. Därefter kommer dina lottnummer att delta i nämnd ordningsföljd i den utsträckning inbetalda pengar räcker till.

Vinnande lottnummer presenteras dagligen under  dragningslistorna.

Dessutom skickas en komplett dragningslista hem till dig när spelperioden är slut. Månadslotten kontaktar alla vinnare. 


Lottpris: 150 kr

Vinstandel: 44,91 %

Sista vinstutlämningsdag 2018-11-20

Försäljningstid: 2017-09-21 – 2018-09-20

Lotteriet är beviljat och granskat av Lotteriinspektionen och arrangeras till förmån för Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund.


Månadslottens SUPER-dragning

SUPER-dragningarna äger rum i slutet på varje kvartal. Rätt lottnummer ger vinst enligt nedan:

Vinstplan för SUPER-dragningen

1 vinst med chans på 5 miljoner kr i kontanter*

2 vinster á 250 000 kr i kontanter

Antal lotter per kvartal: 300 000 st

*) Vinstsumman avgörs i en extradragning där minsta beloppet är 

1 000 000 och högsta är 5 000 000 kronor. Vinnaren får välja ut 1 av 100 skraplotter för att skrapa fram vinstsumman.


Månadslotten Plus

Månadslotten Plus dras på 30 000 lotter en gång per månad, sålda som osålda, i 12 månader. Dragningen sker samtidigt som dragningen för Månadslotten.

Vinst utfaller på lott med rätt lottnummer. Vinstplanen omfattar varje månad 31 vinster á 20 000 kr. Varje vinst består av 15 000 kr i resepresentkort och 5 000 kr i kontanter. 

Lottpris: 50 kr

Vinstandel: 41,33 %

Sista vinstutlämningsdag 2018-11-20

Försäljningstid: 2017-09-21 – 2018-09-20

Lotteriet är beviljat och granskas av Lotteriinspektionen och arrangeras till förmån för Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. Lotteriförestådare är Hans Rimberg.

För vinster gällande tidigare spelomgångar gäller sista vinstutlämningsdag 2018-11-20


Den allmänna dataskyddsförordningen, DSF

Personuppgiftslagen, PUL, är på väg att ersättas av EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR), på svenska Dataskyddsförordningen (DSF). Månadslotten arbetar för att efterleva GDPR senast den 25 maj 2018, när förordningen träder i kraft. Tills vidare kommer vi att uppdatera den här sidan när relevant information tillkommer.

Allmänna reklamationsnämnden

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

Hemsida: www.arn.se

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning

(http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

#

Irene vann 1 500 000 kr i Super-Dragningen

Några av våra senaste vinnare:

Barbro, Stockholm

Carin, Spånga

Agneta, Tyresö

Monica, Södermanland

Anders, Västergötland

Greta, Östergötland


GRATTIS!

Klicka här för att beställa! Läs om hur du stödjer SRF och SDR här. Klicka här för att beställa en Månadslott.