StartOm MånadslottenFrågor och SvarDragningslistorVinstutbetalningarAutogiroKontakta oss
Digitalt lottbrev
SUPER
Har du vunnit?
Lottbrev
Vinster!
Hit går pengarna!
Beställ här!
Kryzzet!
Plus

Hit går pengarna

SRF logo

Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation bildad av blinda och synsvaga år 1889. De är partipolitiskt och religiöst obundna.
   
SRF hävdar alla människors lika värde och synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. Rätt till ledsagning är ett sådant exempel. Förbundet vill göra lokaler, platser, aktiviteter och arbetsliv tillgängliga för alla. SRF vill också skapa en social gemenskap som underlättar för synskadade personer att leva ett aktivt och självständigt liv.

De anordnar barnläger, ger juridisk hjälp och arrangerar träffar där synskadade kan ge varandra stöd och utbyta erfarenheter. De administrerar ledarhundsverksamheten på uppdrag av staten och hjälper synskadeorganisationer i utvecklingsländer att bygga upp sina organisationer. 

 

SDR logo

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, är teckenspråkiga dövas intresseorganisation, bildad 1922. Tillgänglighet genom teckenspråk och tolk är centrala begrepp för deras arbete. Ca 30 000 döva och hörselskadade personer i landet kommunicerar med teckenspråk.

SDR arbetar för en förändrad skola med språkprofil, där döva och hörselskadade barn får lära sig både svenskt teckenspråk och svenska tidigt. SDR vill även påverka kommuner och landsting att skapa äldreboenden för döva, där personalen redan kan eller får lära sig teckenspråk. Organisationen deltar också i den tekniska utvecklingen (till exempel bildtelefoni) och de arbetar för text på svenska filmer och i TV. SDR arbetar för teckenspråkiga döva och hörselskadades rättigheter inom alla samhällsområden och på alla nivåer.

 

 

Flicka med tusenskönor

Spela med Månadslotten - gynna SRF samt SDR!

Sveriges Dövas RiksföbundSynskadades Riksförbund
© Ideella Spel AB 113 94 Stockholm, tel 08-39 90 60, e-post: kontakt@ideellaspel.se