Super-dragning Har du vunnit? Vinster Hit går pengarna Beställ lott Kryzzet Månadslotten Plus Vinnare

Din lott hjälper


Varje år får Sveriges Dövas Riksförbund och Synskadades Riksförbund överskottet från Månadslotten. Tack vare dig och din lott kan många döva och synskadade få bättre livskvalitet!

För varje månad du är med gör du skillnad. Stort tack för det.

Hit går pengarna

srf-litenlogo.jpg

Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation som vill göra lokaler, platser, aktiviteter och arbetsliv tillgängliga för alla. SRF vill också skapa en social gemenskap som underlättar för synskadade personer att leva ett aktivt och självständigt liv.

sdr-litenlogo.jpg

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, är teckenspråkiga dövas intresseorganisation, bildad 1922. Tillgänglighet genom teckenspråk och tolk är centrala begrepp för deras arbete. Ca 30 000 döva och hörselskadade personer i landet kommunicerar med teckenspråk.

Klicka här för att beställa! Läs om hur du stödjer SRF och SDR här. Klicka här för att beställa en Månadslott.